11 augusti 2006

Social systemteori och Roy Rappaport

Inlägg en sen natt på Väg Val Vänsters göteborgslista - debatt med Jimmy Sand

Jimmy
Jag är inte helt säker på att jag förstod Roy Rappaport så du får gärna korrigera mig, men här är ett försök: Intressant med Roy Rappaport tycks vara att han kan se hur olika delar av samma system kan bli självproducerande gentemot varandra, alltså att delar av ett system inte behöver påverkas av förändringar i det egna systemet.

Luhmann skulle nog använda begreppet subsystem för detta fenomen. Roy Rappaport tittar på väldigt omfattande system och tycks förklara en rad företeelser som orsakade av globala och kosmologiska system (modernitet, postmodernitet). Det tycks som han blir reduktionistisk och lämnar social systemteori. Eller att han nästan som Wallerstein ser några få gigantiska världssystem, och att allt annat är delar av dessa.

Här ligger jag närmare Foucault, jag tror de små mikrosystemen har en "tyngre" betydelse än de vaga generaliserade globala systemen. Och jag är nog radikalt anti-reduktionistisk. Däremot kan ju mikrosystemen kopiera eller välja att ta in (exploatera) delar av sin omgivning (andra system). Flera globaliseringsteoretiker och social rörelse forskare ser dock mer enhetliga globala tendenser än vad jag ser. Vi får reda på att vi går från modernism till postmodernism, från nationalism till globalism etc. Jag menar snarare att vi har miljontals parallella motsägelsefulla system och att världen inte är riktigt så enhetlig. Det finns snarare mängder med socialistiska, kommunistiska, anarkistiska, kapitalistiska religiösa, folkrörelse system samtidigt. Några är ointressanta eller dåligt utvecklade. Några har svårt att få tummen ur (sätta igång systemet) men de finns där som mer eller mindre utvecklade möjligheter. Om det är mikrosystemen som är "avgörande" så blir vänsterkampen mer opitimistisk tycker jag än om globaliseringsteoretikerna har rätt. Om småsystem är självproducerande och "starkare" än de generella stora systemen, då handlar vänsterkamp om att i liten skala experimentera och
utveckla innovationer, alltså finslipa tills man får systemet att fungera. Sedan blir det till slut intressant för andra system att stjäla och kopiera.

- Man försöker alltså inte påverka eller orsaka förändring utan snarare erbjuda, inbjuda och locka in. Det kräver att man har något att ge, alltså tränar och experimenterar med mötestekniker, företagsformer, aktionsformer, arbetsformer organisationsformer - inte i stor skala för då går aldrig systemet igång. (Det här tänkesättet är faktiskt mer likt hur kapitalismen fungerar med innovationer, små företag som växer och blir gigantiska, andra företag som
kopierar eller väljer helt andra vägar (nischar))

Hm, ni får gärna invända och pressa mig. Tänka måste man göra tillsammans om man vill komma någon vart.
Gönatt för nu Per

4 kommentarer:

 1. Hej Per,
  Jag råkade surfa in på din blogg och läsa ditt jättespännande inlägg om mikrosystem. Det stämmer väl överens med tankar som jag har samlat på mig under den tid som jag spenderat med att följa Forumprocessens utveckling, framför allt i Göteborg. Jag skriver min avhandling om just "organisationstekniker" och lite annat. Skulle du hålla med om att forumen är en av de utvecklingar inom experimenterande organisationslogik och den nisch av politik/praktik som du kallar vänsterkamp, som kanske har en framtid just därför att de har ett "distanserat" förhållande till externt arbete (ingen representationslogik eller deklaration, inte helt klart hur forumen påverkar och orsakar förändring externt)och att det finns en verksamhet som arbetar hårt med den interna strukturen, dvs. själva infrastrukturen (hur kan man stärka länkar mellan t.ex. nätverk och växa, praktisera vikten av deltagande, se på beslutsprocesser osv)i systemet?

  SvaraRadera
 2. Hej Per,
  Jag råkade surfa in på din blogg och läsa ditt jättespännande inlägg om mikrosystem. Det stämmer väl överens med tankar som jag har samlat på mig under den tid som jag spenderat med att följa Forumprocessens utveckling, framför allt i Göteborg. Jag skriver min avhandling om just "organisationstekniker" och lite annat. Skulle du hålla med om att forumen är en av de utvecklingar inom experimenterande organisationslogik och den nisch av politik/praktik som du kallar vänsterkamp, som kanske har en framtid just därför att de har ett "distanserat" förhållande till externt arbete (ingen representationslogik eller deklaration, inte helt klart hur forumen påverkar och orsakar förändring externt)och att det finns en verksamhet som arbetar hårt med den interna strukturen, dvs. själva infrastrukturen (hur kan man stärka länkar mellan t.ex. nätverk och växa, praktisera vikten av deltagande, se på beslutsprocesser osv)i systemet?

  SvaraRadera
 3. Intressant koppling. Om jag förstod dig rätt så kan man se Sociala Forum som innovativa system. De har ingen (orsaks)verkan på andra. Däremot blir nya former av demokrati innovationer som erbjuds andra system (organisationer). Om det är så jag ska tolka dig så håller jag med. Alla Sociala Forum kan ses som egna samhällen, med styre och deltagande. Andra samhällen kan då plocka innovationer och lösningar från Sociala Forum-samhällen.

  Det finns dock en motsägelse i föredragsformen under Sociala Forum, där stora delen av deltagarna tystas genom att positioneras som åhörare.

  Något liknande händer under paneldebatter. Där finns en panel som är utvald som sedan utvidgas under slutet med några få som ställer frågor eller har synpunkter, vilka vi kan kalla den informella eller självvalda panelen.

  Jag undrar om det inte finns en föreställning om att föredragen och panelerna ska påverka medvetandet eller individens kunskap och att detta högre medvetande eller ökad informationsmängd sedan indirekt är tänkt att påverka samhället. Detta kan antas motverka Sociala Forum som experimentsamhällen.

  SvaraRadera
 4. Hej Per och tack för intressant svar.
  Ja, jag tror att man beroende av vad man ser och vad som lyfts fram, kan se delar av forumprocessen som innovativt system som du så tydligt framhåller det. Just den där experimenterande sidan bakom många av de metodologiska förutsättningarna som utvecklats i relation till forumen kan kanske beskrivas som självorganisering och också ett utnyttjande av relativt nyutvecklade teknologiska möjligheter som kopplat till en mer horisontellt ordnad struktur. Det du säger om s.k. paneldebatter och positionering av deltagare som åhörare, är en viktig kritik tycker jag. Men, vissa inslag i själva organiseringen av forumen som sådana (t.ex. med arbetsgruppsmöten och det som kallas EPA-möten) verkar erhålla vissa deltagandemöjligheter. Kanske det tangerar ett arbetssätt som lutar åt ett slags med-kraft istället för en passiviserande åhörarposition.Ett intryck jag har är att mycket kraft läggs på att arbeta fram former för att skapa länkar och rum/plats för redan förestående organisationer (deltagare) att skapa nya samarbetsformer, alltså kopplingar som stöd för eventuella samarrangemang för t.ex. kampanjer osv. och att dessa i sin tur kan skiljas från själva forumformen som sådan - som effekter av forumen? Jag har ju i och för sig ett relativt lokalt förankrat och placerat perspektiv på forumen, eftersom jag förlt ett lokalt exempel.

  SvaraRadera