27 juni 2008

Hamrade på krigsradar-kupol

Här är lite uppdatering från plogbillsaktionen. Se pressmeddelandet i förra artikeln.

Pressmeddelande fredag 2008-06-27

Uppdatering

Nu finns bilder från plogbillsaktionen.

  • Ulla Røder och Per Herngren hamrade på en tre meter (ø) kupol för krigsradar samt delar av Test Range (Microwaves testanläggning).
  • De var inne på skyddsklassat område (Saab Microwave) i en halvtimme innan de greps av vakt.
  • Vakten var vittne när de två plogbillarna hamrade på kupolen för krigsradar. Vakten vittnade inför polisen att allt gick lugnt tillväga från plogbillarnas sida.
  • Både Ulla Røder från Danmark och Per Herngren från Hammarkullen är nu släppta i väntan på åtal.
  • Allt gick mycket lugnt till enligt de båda plogbillarna. Ulla och Per säger att de fick fina samtal med både vakt och polis. ”En av dem undrade hur det kommer sig att inte krig har olagligförklarats”, berättar Per Herngren.

26 juni 2008

Plogbillsaktion på Saab Microwave Mölndal

Pressmeddelande 2008-06-26
Med var sin smideshammare började Ulla Røder och Per Herngren avrusta Microwaves test-anläggning i Mölndal torsdagen 26 juni. Plogbillsgruppen som kallar sig Saab Microwave Blivande2 Plogbill greps inne på Saab Microwave. Förutom den handgripliga desarmeringen har de även planterat fikon inne på fabriksområdet.
— Ett gammalt profetord från Mika sätter oss i rörelse, berättar Ulla Røder. Vi smider svärd till plogbillar. Vi protesterar inte mot Microwaves eldledningssystem eller att de sägs vara femte störst i världen på krigsradar. Vi väljer bort protesten eftersom den blir reaktiv och negativ. Det är tid för ingripande och positivt skapande.
Profetcitatet från Mika återfinns längre ned i faktadelen.
— Vi har möjligheten att gripa in, menar Ulla Røder. Det blir därmed en plikt när det finns våld och nöd i världen. Vi använder ickevåld. Däremot menar jag, till skillnad från min vän Per, att vi inte utför civil olydnad. Vi upprätthåller internationell lag! Det är Saab Microwave som bryter mot lagen genom att med eldledningssystem ha deltagit i Irakkriget.
— Blivande upphöjt till två, som står mitt i vårt namn, ser kanske lite märkligt ut, säger Per Herngren. Det växter fram ur att vi under torsdagens aktion samarbetar med Deleuze-forskare i Göteborg. Forskarna undersöker tillsammans med oss hur motstånd och Deleuze filosofi kan sätta fart på varandra. Deleuze betonar det dubbla blivandet: Vi ska skapa skapande! Inte något färdigt. Motstånd och filosofi är ständiga processer som inte ger färdiga resultat. Deleuze tvingar oss plogbillar att undvika tänka mål och medel eller den Stora Aktionen; istället för ändstationer är civil olydnad påfarter som sätter oss i rörelse. Syftet är inte att vara någon annanstans, att komma fram till en viss punkt. (Gruppens namn är Saab Microwave Blivande2 Plogbill)

Kontakt

När de är släppta kan Ulla Røder och Per Herngren nås på 070-88 77 211.
Ullas email: bur200854(snabel-a)hotmail.com

Bilder från plogbillsaktionen


Profetord i tre världsreligioner

”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne. Mika 4:3-4
Detta citat finns i texttraditionen från islam, kristendom och judendom.

Ulla Røder

Ulla Røder, 53 år från Danmark, avrustade delar till kärnvapenubåten Trident i Loch Goil i Skottland 1999 tillsammans med plogbillsgruppen Trident Three. De vann rättegången. Strax före andra Irakkriget 2003 avrustade Ulla Tornado-flygplan som skulle användas under angreppen mot folk i Irak. Ulla har suttit fängslad i lite över ett år för dessa och andra ickevåldsaktioner.

Per Herngren

Per Herngren har avtjänat 15 månader av ett åtta års fängelsestraff i USA för att tillsammans med sju andra i Pershing Plowshares avrustat Pershing II kärnvapenraket 1984. Under första Irakkriget 1991 avrustade han två Carlgustaf granatgevär på FFV i Eskilstuna. Per Herngren var med och startade plogbillsrörelsen i Europa. Han är 46 år och bor i Hammarkullen och arbetar som författare och ickevåldstränare. Hans böcker har utkommit på svenska, polska och engelska.

Plogbillsrörelsen

Plogbillsrörelsen har sedan 1980 under ett hundratal aktioner avrustat handeldvapen, flygplan och helikoptrar för västvärldens krig i tredje världen, kärnvapen och Trident-ubåtar. Enligt Per Herngrens inte helt exakta uträkning har plogbillsrörelsen med enkla smideshammare desarmerat mer sprängkraft än vad som använts under alla krig från stenåldern till idag. Första plogbillsgruppen bestod av katolska nunnor och präster. Idag deltar allt från ateister och agnostiker till buddhister.

Arrangörer

Plogbillsaktionen 26 juni 2008 är ett samarbete mellan Saab Microwave Blivande2 Plogbill, Fikonträdet – Svenska Freds i Göteborg, Deleuze & Guattari Forskargrupp i Göteborg, samt Kristna Freds Smeder.

Länkar

Hemsidor för Saab Microwave Blivande2 Plogbill

14 juni 2008

Hur du saboterar övervakning på internet

För en motståndsgrupp är det ofta funktionellt att privata och statliga säkerhetstjänster vet vad man sysslar med. Ökar tryggheten och alla sover mycket bättre på nätterna. Minskar dessutom paranoian i motståndsgruppen.


Men för andra är övervakning kränkning och förtryck. Makten i ett övervakningssystem kommer från hur den övervakade börjar ändra sitt beteende och sitt tänkesätt. En agnostisk maktteori om övervakning innebär att det inte är speciellt avgörande ifall det faktiskt finns en person eller en dator där bakom. Makt är lydnad; hur vi underordnar oss. Ifall makthavare eller övervakare faktiskt existerar i verkligheten, det ändrar knappast något.


Makt från övervakning

  1. Organisationer och privatpersoner överför gärna övervakningen på sig själva och man förändrar hur man rör sig, talar och tänker. Man övervakar sig själv.
  2. De som övervakas tenderar att disciplinera sig själva.
  3. Dessutom blir de övervakade lätt paranoida. Man tror att det finns dolda meningar bakom det man ser.
  4. Övervakade blir dessutom ofta reaktiva. Reaktiv innebär att man blir en trotsig motbild, allmänt anti, vilket fungerar som en bekräftande och stärkande spegel för makten.
  5. Övervakning gör gärna sina offer hemlighetsfulla och sekteristiska. Man gömmer undan sin egen betydelse.


Ett sätt att undergräva övervakning är att sabotera möjligheten till övervakning på internet. Här är några motståndstekniker:
Alla dessa motståndstekniker riskerar att hamna i de fem maktfällorna jag nämner ovan. De blir då förstärkning av övervaknings-makten. Det är därför avgörande att man inte använder motståndsteknikerna för att förminska sig själv och bli hemlig, eller för att bekräfta makten genom att bli allmänt trotsig. Motstånd handlar istället om att leva det samhälle man vill ha och handgripligt demontera ner det som skadar och förtrycker. Skapa och ingripa - motståndets två ben.