27 augusti 2008

Tingsrättsdom idag mot Vin & Fikonträdsplanterarna

Pressmeddelande 2008-08-27
40-60 dagsböter för plantering på vapenföretag
De fem som 2006 samt 2007 planterat vinstockar och fikonträd inne på vapenföretaget Microwave dömdes i Mölndals Tingsrätt onsdag 27 augusti kl 14:30 till mellan 40 och 60 dagsböter.
— Domen inspirerar oss att fortsätta omvandla Microwave till en trygg trädgård som ger liv, menar Klaus Engell. Jag har därför bjudit in till en ny grupp som fortsätter plantera vinstockar och fikonträd påsken 2009.

Dom i Mål nr B737-07, 27 augusti 2008
Annika Spalde, 40 dagsböter (diakon i Svenska Kyrkan)
Klaus Engell 40 dagsböter (konflikthanterare, yogalärare)
Per Herngren, 60 dagsböter (författare, leder konfliktingripandekurser)
Pelle Strindlund 40 dagsböter (författare)
Jonas Johnsson 40 dagsböter (läser socialt arbete)
Presskontakt Vin & Fikonträdsplanterarna: 0735-97 09 58, 070-88 77 211
Mölndals Tingsrätt Mål nr B737-07, tel 031-7782900
Åklagare Jonas Almström 031-739 41 72

19 augusti 2008

När civil olydnad passiviserar

Motståndsgrupper fastnar alltför lätt i traditionella makttekniker vilka gör folk till publik och åskådare. När vin & fikonträdsplanterarna startade 2005 inspirerades vi av konstfestivalen Burning Man i Nevadaöknen. Under Burning Man är ingen åskådare, alla som är där skapar aktivt Burning Man-samhället. Efteråt städas alla spår av samhället bort för att ett år senare återskapas på nya sätt. Molly Steenson skriver: ”You're here to create. Since nobody at Burning Man is a spectator, you're here to build your own new world.”
Själv har jag några år åkt på Krokstrandsfestivalen vid Idrefjorden. Det är en dansfestival, där vi som dansar är i centrum. Banden är till för att hjälpa oss att dansa. Vissa band dyker dock upp utan att fatta festivalens revolutionära samhällsbygge och de behandlar oss som publik, gör oss till sina åskådare.
Sven Rånlund skriver i ”När varje åskådare blir medskapare” (GP) om den nya teatern där alla i publiken deltar, eller där skådespelarna under pjäsens gångs ersätts av folk från publiken. Han menar att denna form av deltagande teater och konst kommer att öka.
Jag skulle vilja kalla det för en kamp mot publik.
Inom vin & fikonträdsplanterarna försökte vi kommer underfund mer hur motståndsgrupper obetänksamt passiviserade folk genom att göra dem till åskådare och publik. Ett värde med civil olydnad är att bryta lydnaden, inte att forma folk till lydiga åhörare.
De publik-tekniker som används är föredrag, utan möjlighet till samtal i smågrupper där alla kan yttra sig. Genom att ge ordet fritt på stormöten skapar motståndsgruppen en självvald panel som gör flertalet till åhörare. Detta har vin & fikonträdsplanterarna försökt bryta genom att undvika beslut och diskussioner i storgrupper. Vanligtvis delar man upp sig så att det är mellan tre och sju i varje samtalsgrupp. Inledningstalare får inte tala längre än halva tiden, annars stjäl de samtalstid från de andra deltagarna.
Under rättegångar efter aktioner tenderar många olydnadsgrupper att välkomna till ett arrangemang: ”Välkommen till rättegången!” Vin & fikonträdsplanterarna bröt med detta genom att välkomna folk att göra något av rättegången. Istället för att se rättegången som ett arrangemang, en återvändsgränd, förstås den som processer och flöden vilka är till för att intensifiera engagemang och motstånd.
Vid första rättegången i England 2006 arrangerade konstnären Liz Jones så att de som satt på åhörarläktarna använde sig av det som hände och sades under rättegången för att måla funderingar kring ickevåld och motstånd, virka ersättningsstängsel för det vi klippte upp som trädgårdsgrind, eller tillverka skulpturer. Dessa konstverk var inte en bild av rättegången utan utvecklade och utökade motståndet. Konstverken avbildade inte, de representerade inte, de producerade nya tankar och ny kraft. Konstverken sattes under de tre dagar rättegången varade upp i rättegångssalen, i korridorer och på toaletterna. Domstolen förvandlades till vernissage och konstutställning.
Istället för att välkomna folk till rättegångar, arrangemang och föredrag bör motståndsgruppen uttryckligen välkomna folk till att återanvända kraften, teknikerna, innovationerna för att fortsätta motståndet. Detta kräver dock att man erbjuder utrymme, stöd och verktyg för att kunna producera nya tankar och nytt motstånd. Det man behöver få reda på i inbjudningar är hur man får stöd, träning och hur man bjuder in till, eller blir inbjuden till, framtida motstånd.
Per Herngren
2008-08-19, version 0.1
Detta är skrivet på ett självhjälpscafé för drogmissbrukare och hemlösa. Här är tanken att förändring inte utförs av behandlare eller ledare utan av folk själva i inbördes stöd.

Referenser

Sven Rånlund, “När varje åskådare blir medskapare, GP, 2008-08-19, del 3, s 70.

13 augusti 2008

Domare tystar de åtalade

Pressmeddelande 2008-08-13

Domare stoppade sakframställan samt slutplädering

Rättegång vid Mölndals Tingsrätt idag onsdag 13 augusti kl 14-16:30

- Detta blev en unik och spännande rättegång, hävdar Annika Spalde som är en av de fem åtalade. Vi fick en ovanligt stark grund för överklagan till hovrätten!

· ”Civil olydnad” fick inte nämnas av de åtalade under rättegången

· Försvaren stoppas i slutplädering

· Försvarare och åtalade stoppas under sakframställan

· Tre åtalade släpper bok samma dag som rättegång.

I rättegången vid Mölndals Tingsrätt idag onsdag 13 augusti kl 14-16:30 stoppas Per Herngrens försvare Mikael Baaz, lektor i juridik och specialiserad på internationell lag, mitt under sin slutplädering när han ska visa att målsägande SAAB Microwave levererar eldledningssystemet Arthur till Irakkriget. Han stoppas också från att visa att FN ej sanktionerat kriget och att Sveriges regering definierat kriget som olagligt och brott mot folkrätten.

Den åtalade Klaus Engel stoppas av domaren från att under sakframställan fråga sina fyra medåtalade något om varför de valt civil olydnad som metod för att ingripa mot vapenhandeln. ”Civil olydnad är inte en fråga under denna rättegång”, hävdar domaren.

Försvarare Mikael Baaz stoppas under sakframställan när han ställer följande frågor till sin klient Per Herngren:

Mikael Baaz börjar fråga: ”Du hävdar att du använder civil olydnad. Varför väljer du ej lagliga metoder?”

Detta får inte Per Herngren svara: ”Jo, det gör jag också. Idag har vi knappast några härskare kvar med totalitära anspråk. Men då har paradoxalt nog stora delar av vänstern och folkrörelserna blivit närmast totalitärt lydiga. Jag valde civil olydnad eftersom fienden idag inte är regeringar och storföretag utan folkrörelsernas lydnad gentemot orättvisa och krig. Total lydnad i folkrörelser ses som normalt idag. Det är otäckt!”

Mikael Baaz börjar fråga: ”På era hemsidor om vin och fikonträdsplanteringarna på Microwave står att ni valt bort protesten. Varför protesterar du inte?

Detta får inte Per Herngren svara: ”Det är Nietzsche och senare den franske filosofen Deleuze som visat att protesten gör en handlingsförlamad. Man blir genom protesten en negativ spegling av makten. Man pekar ut makthavare och bekräftar dem genom att säga emot dem. Vi bestämde oss för att vi istället behövde bli positivt skapande. Därför tog vi bort alla protestbudskap. Frågan var inte om vi var emot att Microwave säljer eldledningssystem till Irakkriget utan vad vi skulle göra åt det, och hur vi kreativt skulle kunna leva och reproducera de lagar och de samhällen vi vill leva med.”

Välkommen på Releaseparty för ny bok om ickevåld av de tre åtalade Annika Spalde, Pelle Strindlund och Klaus Engell, samma dag som rättegången onsdag den 13 augusti kl 19.30 Hagabion, Linnégatan, Göteborg

För bakgrundsinformation se tisdagens pressmeddelande nedan.

Presskontakt: 0735-97 09 58, 070-88 77 211

Åklagare Jonas Almström 031-739 41 72

Vin & Fikonträdsplanterarnas hemsidor

Bilder inifrån Microwave 14 april 2006

Bilder inifrån Microwave 6 augusti 2007

Bilder från plogbillsaktionen 26 juni 2008

Fem vin & fikonplanterare inför rätta

Pressmeddelande 2008-08-12

Inför rätta 13 augusti för plantering inne på vapenföretag

Fem från Vin & Fikonträdsplanterarna ställs inför rätta onsdag 13 augusti kl 14 i Mölndals Tingsrätt. De stämda har med trädgårdshackor planterat vinstockar och fikonträd inne på vapenfabriken Microwave i Mölndal långfredagen 14 april 2006, hiroshimadagen 6 och även 7 augusti 2007; samt 24 och 26 juni 2008 då en plogbillsgrupp förutom planteringen även avrustade en krigsradarkupol med smideshammare.
De som ställs inför rätta på onsdag är Annika Spalde diakon i Svenska Kyrkan, Klaus Engell-Nielsen konflikthanterare, Jonas Johnsson socionomstudent, Pelle Strindlund författare och Per Herngren plogbillsrörelsen.
"Profeten Mikas vision om vin och fikon innebär att vapen avrustas och att resurser istället satsas på mat och trygghet för människor. Jag vill, som kristen, försöka leva denna vision. Att börja omvandlingen av en vapenfabrik till en trädgård är ett litet steg i den riktningen" säger Annika Spalde, 39, diakon i Svenska kyrkan. (Mika 4:4 se nedan)
Presskontakt: 0735-97 09 58, 070-88 77 211
Mölndals Tingsrätt kl 14, 13/8 Södra Vägen 25, Göteborg
Välkommen på Rättegångsfest tisd 12 augusti kl 19 Rosa Huset, Lövgärdet, Rosmaringatan 52
Och välkommen på Releaseparty för ny bok av Annika, Pelle och Klaus, samma dag som rättegången onsdag den 13 augusti kl 19.30 Hagabion, Linnégatan
Åklagare Jonas Almström 031-739 41 72

Fakta

Vin & fikonträdsplanterarna är inspirerade av profeten Mika: ” Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom” eller henne. Mika 4:3-4
Planteringarna är ingen protest utan konstruktiv civil olydnad och ickevåld. Rörelsen har valt bort alla motbudskap eller protestbudskap och fokuserar proaktivt på vad som behöver göras.
Annika Spalde
Diakon i Svenska Kyrkan, 38 år. Avtjänat 6 månader fängelse för plogbillsaktion i England.
Annika Spalde, Peller Strindlund, och Klaus Engell-Nielsen är aktuella med boken Ickevåld! Handbok för fredlig samhällsförändring (Karneval förlag) som släpps samma dag som rättegången. Releaseparty efter rättegången Hagabion, Linnégatan kl 19:30.
Klaus Engell-Nielsen,
Konflikthanterare, yogalärare från Tidaholm, 39 år. Klaus har jobbat som ickevåldsföljeslagare i Palestina/Israel.
Jonas Johnsson
23 år, läser till socionom i Göteborg
Följande är hämtat från Jonas slutplädering: "Jag hävdar här att vi står inför en orättfärdig användning av lagen och att det därför var våran moraliska skyldighet att bryta mot den och börja bygga om fabriken till något livgivande."
Följande är från sakframställan "Precis innan vi klättrade över staketet till Microwave tänkte jag att jag var tokig och ville mest springa därifrån, men efteråt blev jag väldigt stolt och glad att jag faktiskt kunde bryta lydnaden till något som är orättfärdigt, även när det kostar på lite"
Pelle Strindlund
Författare, Pelle Strindlund, 36 år, från Sundsvall. Avtjänat fängelse för öppna och ickevåldsliga djurrättsaktioner.
Från Pelles sakframställan: På Microwave tillverkas eldledningssystemet Arthur. Det har bland annat används av Storbritannien i Irakkriget. Vår plantering av vin- och fikonträd i gräsmattan vid vapenindustrin i Mölndal var ett litet bidrag till ett annat Sverige: där krigsfabriker omvandlas till trädgårdar som ger liv. Denna planteringsaktion anser jag inte bara moraliskt och juridiskt berättigad, utan framförallt nödvändig. Därför uppmanar jag tingsrätten att frikänna oss.
Per Herngren
Jobbar med kurser i konflikthantering, författare, har suttit 15 månader i fängelse i USA, England och Sverige för olika plogbillsaktioner, 47 år och bor i Hammarkullen. Förutom att plantera vin & fikonträd så har han med smideshammare även hamrat på testanläggningen inne på Microwave 24 samt på en krigsradarkupol 26 juni 2008.
Från Pers sakframställan: ”Det är Nietzsche och senare den franske filosofen Deleuze som visat att protesten gör en handlingsförlamad. Man blir genom protesten en negativ spegling av makten. Man pekar ut makthavare och bekräftar dem genom att säga emot dem. Vi bestämde oss för att vi istället behövde bli positivt skapande. Därför tog vi bort alla protestbudskap. Frågan var inte om vi var emot att Microwave säljer eldledningssystem till Irakkriget utan vad vi skulle göra åt det, och hur vi kreativt skulle kunna leva och reproducera de lagar och de samhällen vi vill leva med.” Se även hans artikel postprotest som skrevs inför första Vin & Fikonträdsplanteringarna i England 2005 där Per Herngren fick en månads fängelse.
Mikael Baaz är juridisk representant under rättegången (formellt för Per H). Mikael Baaz är doktor i freds- och utvecklingsforskning samt lektor i juridik med inriktning på internationell rätt. Baaz ska under rättegången bevisa att ”Sverige är världens åttonde största vapenexporterande land. På tio år har värdet trefaldigats och uppgår till cirka 10 miljarder kronor årligen.” Samt ”att SAAB Microwave tillverkar bland mycket annat Eldledningssystemet ARTHUR. ARTHUR används av Storbritannien, allierade till USA i det olagliga aggressionskriget mot Irak.” ”Kriget är ett mycket allvarligt brott, SAAB Microwave är medbrottslingar och bryter därmed mot såväl svensk som internationell lagstiftning.”