17 december 2013

'Tecken' som härskarteknik

När något inte förväntas vara gott nog så kan det göras till tecken på något annat. Något bortom. Något som inte är här.

  • Det paranoida föreställer sig något annat bakom det som framträder. 
  • Det instrumentella har en annan avsikt än det som görs.
  • Det individualistiskt subjektiva föreställer sig att handlingar är uttryck för något inre, något äkta innanför ytan.
  • Tecken kan vara en glimt av något som saknas.
  • Pekande mot ett avlägset mål eller framtida revolution.
  • En orsak eller ett motiv bakom det som görs. 
  • En grund, värdegrund eller ursprung som styr det som händer.
  • Avslöjande av dold eller konspiratorisk makt. 
  • Avslöjande av ett bakomliggande maktsystem.
  • Tecken kan också vara ett nej. En protest. En vilja till intet. Det vill vi inte.
Visst, tecken som pekar på något annat existerar. Bokstäver. Skyltar. Saker kan vara till för att bara peka på något bortom. Tecken kan dock effektivt användas för att kamouflera förverkligandet. På så sätt kan politiskt förverkligande hindras. Tecken används också för att producera paranoida världsbilder: Allt är egentligen kod för något annat. Allt skulle handla om något annat än det vi gör.

Per Herngren
2013 12 17, version 0.1.1


Referens

Mikrobestraffning härskar över härskarteknik
100 härskartekniker
Lycka som maktteknik
Individualiserad jämlikhet en härskarteknik
Klimatångest som passiviseringsteknik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar