15 september 2013

Stat och riksorganisationer blir konformistiska genom resonans - kortfilm

Hur kommer det sig att så många folkrörelser, och politiska och religiösa organisationer, organiserar sig som kopior på nationalstaten?

Film som visar resonans istället för styrning

En förklaring till "riksorganisationer" skulle kunna vara att nationalstaten dominerar och styr. Andra organisationer lyder nationalstaten. Den här filmen visar en annan möjlig förklaring: riksorganisationer hamnar i resonans: de dansar med varandra och härmar varandra.

Här är en film som visar hur 32 metronomer går från anarki till konformism via resonans snarare än central styrning och regerande.


Folkrörelser och solidaritetsgrupper som kloner

Det är inte bara namnen Sveriges Arbetares Centralorganisation, Svenska Freds eller Svenska Kyrkan som är nationalistiska. Även riksorganisationers organisationsstruktur härmar nationalstaten. Riksorganisationer organiserar sig som kopior på nationalstaten. De införlivar nationalstaten i sig. Riksorganisationer blir en version av nationalstaten.

Riksorganisationer
 1. bygger en struktur med riksorganisation och underordnade lokalföreningar som geografiskt härmar staten.
 2. kopierar statens centralistiska pyrmamidstruktur med en "regerande" styrelse i topp.
 3. identifierar sig nationalistiskt.
 4. definierar medlemskap nationalistiskt.
 5. med samma nationalitet vänder sig mot varandra som i ringdans för att kunna ta samma steg, eller parera varandras steg.
 6. ägnar sig ofta åt vad som uppfattas som "våra politiska frågor och problem"; där "våra" och "andras" utgår från nationalistiska föreställningar om gränser mellan oss. 

Hur kan resonans förklara kopierandet

Hur kan filmens metronomer förklara hur folkrörelser, aktivister och vänstergrupper skapar riksorganisationer?
 1. Först behöver nation och stat i "nationalstat" analytiskt separeras. Nation och stat har egentligen aldrig varit en enhet. "Nation" betyder folk. Försöket att koppla ihop folk och stat och landområde, och göra dem till enhet är en utopi som aldrig förverkligats. Folk blandar sig hela tiden, folk rör sig och folk är till stor del gränslösa. 
 2. Stater och lokalstater (kommuner) är organisationer. Ifall vi ser stater som organisationer bland andra organisationer blir stater "jämlika" med folkrörelser, aktivistorganisationer och religiösa samfund. För att koppla till filmen blir en stat därmed en metronom jämsides med ex Svenska Freds, Vänsterpartiet och andra riksorganisationer.
 3. Nationalism och "riks" motsvarar det rörliga underlaget. Nationalism och "riks" är alltså inte styrande eller kontrollerande utan snarare rörliga fält, territorier och områden som stater och riksorganisationer valt att stå på. Nationalism kan vara rörligt underlag eftersom det inte är massivt, det är inte samma som landområde. Nationalism är snarare avgränsningar, färgade plastband, armbindlar och andra markeringar som visar att svenskarna dansar med varandra, ni danskar dansar med varandra, och ni tyskar får allt dansa för er själva. 
 4. Medsvängningarna som överförs via det rörliga underlaget i filmen överförs mellan riksorganisationer via delningar på twitter och facebook, Almedalsveckan, utskick, riks- och inrikesnyheter, samarbetsråd, konferenser och seminarier.
 5. Resonans är ömsesidig förstärkning. Stater växer fram genom, och förstärks av, folkrörelser och andra riksorganisationer, precis som dessa blir till genom resonans med varandra och med stater.
 6. Resonans fungerar bara genom att hålla takten. Samtidigt hjälper resonans till att hålla takten. Den ömsesidiga förstärkning som uppkommer när vissa håller samma takt skapar en enorm kraft som kan tränga undan de organisationer som håller en annan takt, som organiserar sig på andra sätt än genom att kopiera nationalistisk utopi.

Vilka alternativ finns till nationalistiska riksorganisationer?

Aktionsgrupper och lokala grupper är inte alltid smittade av nationalism. När organisationerna blir större börjar de dock gärna dansa med andra större organisationer. Men det har länge funnits större organisationer som inte kopierar nationalstaten. Genom mejl och internet har det uppkommit nya möjligheter att organisera sig icke-nationalistiskt. Har någon erfarenhet av andra sätt att organisera större organisationer än genom att kopiera och införliva nationalstaten?

Håller resonans-förklaringen?

Finns det någon matematiker som skulle kunna förklara resonans-matematiken bakom filmen i ord snarare än siffror? Hur behöver min analys ovan justeras för att stämma med hur resonans fungerar?

Per Herngren
2013 09 15, version 0.2

Tack till Magnus Eriksson för tips och reflektion om filmen!
Länk till Magnus blogg.

4 kommentarer:

 1. Analysen håller bra tycker jag! Riksorganisationerna tror att de är starka eftersom de hamnar i resonans med varandra, men de hamnar i resonans endast för att de står stadigt fast i samma platta. De har varken några direkt förbindelser med varandra eller förbindelser med någon kraft utanför plattan. Nätverksmässigt skulle man säga att de bildar ett stjärn-nätverk där alla förbindelser går via en och samma punkt (eller yta i det här fallet). Till skillnad då mot de direkt förbindelserna i en distribuerad struktur. Men kanske innebär det att resonans inte kan pågå för länge i något slutet rum utan behöver införsel av entropisk energi utifrån för att sätta igång nya självsvängningar. Vad skulle ha hänt i filmen om man började blåsa luft på vissa av metronomerna t.ex. Då skulle hela processen starta om.

  SvaraRadera
 2. Ja, antagligen kommer resonansen lätt av sig, och så startar den om igen och igen.

  Undrar ifall "känseln" som övers via den rörliga plattan motsvaras av seende, hörsel, samt utskick, nyheter, delningar, Almedalen, Stockholm ...?

  SvaraRadera
 3. Det blir också lite knasigt här eftersom riksorganisationerna vänder sig mot nationalstaten eftersom de märker att det är där som aktiviteten finns. Det är där man kan påverka. Men denna aktivitet får nationalstaten bara av att riksorganisationerna vänder sig mor den. Den är reaktiv. Men vändandet mor nationalstaten blir självförstärkande.

  SvaraRadera
 4. Ja, och det blir lite hissnande ifall vi ser regering, riksdag, kommuner, statliga verk som individuella organisationer vilka dansar tillsammans med LO, Röda Korset, Svenska Google, Svenska Freds...

  Vem vänder sig mot vem? Vem är aktör och vem är subjekt?

  Visst, några dansar mer tätt och några är duktigare. Men analytiskt är det bara individuella organisationer som följer samma takt.

  SvaraRadera