05 maj 2013

Avsaknad av tvång tvingar oss att välja - Kierkegaard fyller 200

Søren Kierkegaard fyller 200 år idag. Hans filosofi handlar mycket om det fruktansvärda i att vara tvungen att välja. I valet blir vi ensamma. För Kierkegaard blir valet att inte agera ett lika aktivt val som valet att agera. Att ingripa vid vapenhandel eller att inte ingripa vid vapenhandel likställs. De är båda likvärdiga som handling och val.

Vi kan läsa Kierkegaard som att avsaknaden av tvång tvingar oss att välja. Väljandet, beslutandet, blir per definition det som inte är bestämt av orsak, kalkyl, regel, lag, dominans eller tvång.


Varje beslut är därför olydnad. Detta gäller även beslutet att lyda. Själva beslutet att lyda är inte lydnad. Beslutet att lyda föregår lydnaden. Så även när vi lyder blir vi utsatta för det fruktansvärda i avsaknaden av tvång.

Denna filosofi förnekar inte tvång. När vi bär bort en provokatör från en aktion så är detta inte provokatörens val eller beslut. Provokatören lyder oss inte. Tvång blir i Kierkegaards mening motsatsen till både att välja och att lyda.

Beslut kan inte förklaras

Ifall vi lyckas förklara någons beslut så har vi ersatt beslutsvalet med förklaringen. Vi har bevisat att beslutet egentligen inte var ett val. Beslutet och väljandet är det som inte kan förklaras. Valet blir alltså den del av en handling som inte kan förklaras med något bortanför sig själv, bortanför valet av beslut.

Möjligheten att välja och ta beslut gör oss därmed i Kierkegaards mening till enskilda, skyddslösa och sårbara. Detta, hävdar jag, gäller minst lika mycket för en grupp, organisation som för en person. Det går att använda Kierkegaard för att visa att samma värnlösa, skyddslösa förutsättning även gäller gemenskaper. När en gemenskap väljer att ta ett beslut så gör den sig utsatt, skyddslös och sårbar.

Per Herngren
2013 05 05, version 0.1


"Det handlar inte egentligen om att visa den faktiska möjligheten av ett rent eller avskalat själv utan snarare om ett upplyftande av den förtvivlades ångest, vargtimmens ensamma våndor eller dödsskräckens perspektiv på livet som moment av klarsyn. Dessa ögonblick menar (Kierkegaard) inte vara en defekt i livet eller något vi ska försöka arbeta bort – tvärtom är de ögonblick där vi överblickar en av det mänskliga livets djupaste paradoxer, den att vara född in i ett släkte, en samtid, en historia och samtidigt bara vara en utslängd människokrake i livet lika ensam och utsatt som spädbarnet i sina första flämtande minuter. I medvetandet om denna paradox, denna ensamhet är vi skyddslösa."

Jonna Hjerström Lappalainen, Kierkegaard och det lysande mörkret, Svenska Dagbladet, 5 maj 2013.

4 kommentarer:

 1. Kul Per att du också nappade på detta, och tänkte vidare. Tyckte tankarna var vackra, viktiga och uppfordrande. Eftertanke, och fokus på kulturens tillblivelse i handling, enskild såväl som kollektiv. Först när vi inser detta kan vi börja reflektera över vilka handlingar vi utgör i vardagen och vilja konsekvenser dessa möjligen kan ge upphov till i förlängningen av tillblivelseprocessen. Viktiga ord, och värdefulla!

  SvaraRadera
 2. Tack Eddy för dina fina ord! Och tack för din intressanta text om Kierkegaard:

  http://flyktlinjer.blogspot.se/2013/05/kirkegaard-lar-oss-det-vi-konsekvent.html

  SvaraRadera
 3. Du höjer några intressanta punkter. Kierkegaard "" antingen / eller "gjorde ett starkt intryck på mig, den romantiska, kvick och ironisk i melankoli, börjar få lite insikt. Hans pose ett fängelse, är den enda räddningen för att nå ut bortom själv, det goda.

  Jag gillar det du sa om beslutet väldigt mycket. Det påminner mig om den "dömd till frihet" fras. Vi definieras inte av andra människors åsikter om oss, även om vi ofta tror att vi är. men på grund av denna radikala val, har vi inga garantier för vem vi är och vad som är vår sanning i framtiden.

  Du vet, som, även om vi talar olika språk, jag tror att vi ofta talar samma språk

  SvaraRadera
 4. Hej Magisana Tack för din reflektion! Kan du utveckla det där med fängelse lite mer? Jag är inte säker jag hängde med.

  SvaraRadera