30 januari 2013

Konstruktivt att homofobi kommer ut ur garderoben

I liberala stater som betonar rättigheter härskar homofobier effektivast genom det privata. Homofobier smyger sig ofta undan demokratiska och offentliga samtal. De håller sig hellre på facebook eller i fikarum. De dras till "snälla" grupper där ingen ingriper, där folk tittar ner i bordet, där moderatorer är passiva. Homofobier som inte har stöd av mäktiga stater eller organisationer verkar effektivt genom utfrysningar, elakheter, bortvändande, tystnader. Genom att rikta sig mot enskilda personer.

För några dagar sedan reagerade jag över att så många av mina vänner beklagade sig över att hundratusentals demonstrerade mot homo- och queeräktenskap. Det var väl bra, tänkte jag. Att olika homofobier kommer ut ur garderoben. Ut ur den privata sfären av personförföljelse. Homofobier kan inte gömma sig så effektivt i gemensamma, politiska och demokratiska offentligheter. Där skyddas inte homofobier mot queerande interventioner. I offentligheten börjar till och med nyfikna frågor, ja, även lyssnande, queera homofobi.

Per Herngren
2013 01 30, version 0.2


Artikel om hur protest mot homofobi stärker homofobi.

Helgkurser för att träna olika ingripandetekniker vid homofobi, sexism och rasism.

Queer används här som intervenerande handling, i betydelsen underliggöra, onormalisera, märkliggöra.

Den liberala betoningen på rättigheter skiljer sig från exempelvis olika queerfeministers och socialisters betoning på maktfördelning, fördelning av resurser, interventioner och gemensamma politiska beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar