03 april 2009

Min sakframställan under plogbillsrättegång

Nedan är min sakframställan under plogbillsrättegången 1 april 2009. Ulla Röder och jag var ställda inför rätta för att med hammare avrustat en radarkupol och delar av testanläggning på Saab Microwave. Rättegången blev en spännande dialog där åklagaren och vi i plogbillsgruppen utbytte funderingar kring om det är en plikt eller ett brott att avrusta vapen.

- Vad är det för organisation du tillhör?

Vår grupp kallar oss ’Saab Microwave Blivande2 Plogbill’. Och vi ser oss som en del av det hundratal plogbillsaktioner som utförts sedan 1980. Plogbillarna hamrar med hammare på kärnvapen, stridsflygplan, helikoptrar, JAS plan, granatgevär och ubåtar. Vi har nu avrustat mer spängkraft än vad som har använts i alla krig i världen från stenåldern fram till detta senaste Irakkrig.

Plogbill kommer från judendomens, kristendomens och Islams profet Mika (4:3-4) som säger åt oss att smida svärd till plogbillar. Att inte bli negativ och protestera utan börja bygga de lösningar vi uppfattar kan rädda människor och ge mat och husrum till alla. Förändring är inte att säga emot utan en positiv smitta av bra handlingar och verksamheter. Det är genom att skapa kedjor av repeteringar som samhällen skapas.

Under plogbillsaktionen samarbetade vi med ett forskarseminari kring Deleuze filosofi. Deleuze betonar blivandet och skapandet istället för att bli negativ och protestera.

- Vad vill ni uppnå?

Syftet är att rädda några människoliv och sätta igång en positiv smitta där fler avrustar vapen. Ulla Röder från Danmark och jag hamrade på en krigsradarkupol 26 juni 2008, samt på själva testanläggningen med smideshammare 24 juni 2008. Vi kallar detta för plogbillsaktioner, att smida svärd till plogbillar.

Vi ville dessutom försöka hjälpa till att bryta den närmast totalitära lydnaden hos solidaritetsgrupper och andra folkrörelser.

- Hur förberedde ni er inför aktionen?

Vi övade oss i att agera ickevåldsligt i olika situationer. Vi tog på oss ansvaret att vår plogbillsaktion skulle gå lugnt tillväga utan rädsla och hot. Ickevåld är ingen insikt eller åsikt utan något som sitter i kroppen efter långvarig träning. Därför måste vi hela tiden träna oss på motstånd och ickevåld.

Vi samtalade dessutom tillsammans med Deleuze forskarseminarie i Göteborg om den franske forskarens filosofi kring blivande. Inspirerad av Spinoza och Nietzsche har Deleuze byggt upp en blivande filosofi. Vi är i ett ständigt skapande och blivande. Vi är blivande demokrati och rättvisa. Eller så är vi blivande underordning och kontroll. Vi kan inte hävda att det är makthavare som sköter rättvisan eller demokratin. Vi måste bli blivande rätt och blivande rättvisa när domstolar, storföretag och regeringar deltar i mord och krig.

- Varför har ni valt de metoder ni gjort?

Om man räknar till antalet mördar regeringar och företag fler människor och begår större brott än de organisationer vi vanligtvis kallar kriminella eller terrorister. Lydnad mot kriminella organisationer, såväl knarkmaffia eller SAAB Microwave, blir i sig delaktighet i mördandet. Istället måste vi lyda rätten och rättvisan. När då domstolar skyddar brott och mord måste vi ingripa för att skippa rättvis.

6 kommentarer:

 1. juni 2009 har ännu inte ägt rum?

  SvaraRadera
 2. Jag tror du har rätt! Jag har nu ändrat det till 2008. Undrar om jag sa fel år under själva rättegången ... Tack!!!

  SvaraRadera
 3. En teologisk parallell kanske: Gud säger "Jag är den jag är", men med hebreiskans verbformer betyder det lika mycket "Jag blir". Tempus är inte statiskt i hebreiska. GT (och för den delen NT också, om man läser den så) är förvånansvärt ointresserat av att blicka bakåt. "Omvändelse" är förvånansvärt ointressant i texterna. Istället ska folket resa sig och gå framåt. Inte reagera på det som varit utan agera i nuet och skapa framtiden. Exodus (2 Mos) handlar om uttåget ur Egypten. Nästan ingenting sägs om slaveriet. Det är ointressant. Det är vägen ut - blivandet - som är intressant. Kanske har den kristna tolkningen alltför ofta vänt sig bakåt och "låst" människor vid det som har varit istället för att säga "Res dig upp och gå!" - vilket vi finner otaliga exempel på i Skriften.
  Bara en liten tanke i all enkelhet...

  SvaraRadera
 4. Josefin, tack för en suverän reflektion kring hebreiskan. Jag visste inte att blivande filosofin finns redan som en (tvetydighet?) i det hebreiska ordet för vara.

  SvaraRadera
 5. Ja, alltså tvetydigheten ligger i alla verb i hebreiskan. Man tänker inte tempus på samma sätt. Istället har man aspekt. Imperfektiv aspekt som används i Gudsnamnet antyder såväl nutid som framtid (dock inte dåtid). Ett helt annat sätt att tänka helt enkelt. Detta skapar en dynamik i hela GT och skapar djup åt den ständigt pågående skapelsen och gudsuppenbarelsen som verb. "Människan är inte - hon blir", brukade min gamla filosofilärare säga. Så kanske det är med oss och med hela skapelsen. Än skapas och skapar vi tillsammans med Gud under kamp och motstånd. Låt oss sträva vidare - för livets skull!

  Välsignelse,
  Josefin

  SvaraRadera