16 mars 2014

Omedveten frånvaro

När saker och problem gör sig närvarande fångas vi gärna i nuet. Nuets fängelse kan byggas av information, av upptagenhet och av vad vi borde. Fångenskapen kan vara tvånget att hänga med och förhålla sig till det som är aktuellt, så kallat samtidsslaveri.

När saker och ting fungerar runt oss blir de till stor del frånvarande. När vi fungerar tillsammans med andra och annat blir även vi frånvarande för oss. När jag släpper loss i dans glömmer jag mina fötter. När jag blir plötsligt blir medveten om mina fötter tappar jag takten. För att jag ska kunna dansa behöver jag bli omedveten om alla tusentals rörelser som mina muskler och leder utför i varje takt. Och jag behöver förhålla mig omedveten till alla komplexa rörelser som utförs av andra dansare runt omkring mig. (Se Heideggers hammarfilosofi.)

Vi använder olika sätt för att befria oss från nuets fängelse. Nedanstående frånvarometoder är bara en lista på vanliga tekniker, de ska inte ses som fix, enkla lösningar eller goda råd. Skriv gärna en kommentar och fyll på listan.

Frånvaro-metoder för att befria oss från nuets fängelse

 1. Leva "som om" snarare än "för att". Göra saker som om de är bra i sig, inte för att de ska göra saker och ting bättre senare.
 2. Leva i tro och hopp. Och undvika optimism, pessimism och annan fixering vid resultat.
 3. Undvika tvånget att förstå och begripa.
 4. Sluta röra sig i riktningar som ska leda till lycka, lyckat resultat och mål. Undvika att skapa sig målbilder i framtiden.
 5. Träna. All träning kan begripas som övning i att bli omedveten, i att omedvetandegöra. När träningen sätter sig behöver vi inte längre tänka på det. När träningen inte fungerar behöver vi tillfälligt bli medveten om vad som är problemet så vi kan rätta till det. Och sedan behöver vi glömma det igen för att få det att fungera igen.
 6. Ignorera småproblem och småsaker som gör sig närvarande.
 7. Hoppa över information i texter. Fångas av berättelser.
 8. Undvika alltför många föredrag.
 9. Sluta lyssna när chefer eller folk kommer med käcka råd eller om de försöker mikrostyra.
 10. Göra ett bra jobb, använd dina färdigheter och strunta i att "hinna med".
 11. Släppa kontrollbehovet över sig själv, människor och saker som gör sig närvarande.
 12. Undvika att göra sig själv närvarande. Låta sig dras med och fångas av roligare saker än sig själv och sin egen upplevelse.
 13. Kämpa och göra motstånd för att det är rätt och bra, utan att kräva resultat och effekt.
 14. Undvika att värdera och utvärdera. Göra något värdefullt istället. Skapa värde.
 15. Dras in i självgående puls istället för att ständigt planera och tänka på vad som behöver göras. Pulser kan vara rutiner, institutioner, traditioner, promenader, danser och ritualer.
 16. Undvika enstaka arrangemang som måste planeras varje gång: så som events, kampanjer, projekt och manifestationer. Istället låta sig dras med av det återkommande.
 17. Undvik att göra framtiden eller dåtiden närvarande i nuet genom alltför mycket grubblande.
 18. Acceptera att det inte är så lätt att acceptera det som är kämpigt: känslor, våld, övergrepp, härskande och förtryck. Mycket av detta bör inte accepteras, det innebär dock inte att det måste fånga oss.
 19. Undvik trots, protester och att vara emot. Negerandet gör det som negeras närvarande. Nejet åkallar det som nekas. 
 20. Träng tillsammans med andra undan våld och förtryck med det liv vi vill leva tillsammans. Tillsammans kan vi börja leva de samhällen vi vill ha.
 21. Betrakta glittrande hav, darrande löv eller andra former av brus som inte kan redas ut eller förutses.
 22. Lära sig filterfunktionerna på mejl, mobil och i sociala medier. 
 23. Stänga av ljudliga och visuella meddelanden i realtid. Inte låta datorn eller mobilen plinga.
 24. Låtsas att irritationer är löv som blåser iväg. Låtsas att dumma och elaka är troll som klubbar ner varandra. Låtsas att någon prinsessa håller på och räddar en från draken.
 25. Lämna över. "Bli del av" istället för att göra saker själv.
 26. Våga ha tråkigt. Våga vara nere. Våga vara sur.
 27. Lathet, slöhet och lättja. Ta en tupplur då och då.
Per Herngren
2014 03 16, version 0.1.1

Referens

Aktivserar och avaktiverar aktivism: politisk rastlöshet
Hartmut Rosa, Acceleration, modernitet och identitet Tre essäer, Daidalos, 2014.

3 kommentarer:

 1. Jag fattar inte?

  Patrik Frick

  SvaraRadera
 2. Patrik! Gör referenserna texten tydligare? Eller är det något specifikt som är oklart?

  SvaraRadera
 3. Texten och referenserna är tydliga!

  SvaraRadera