06 juni 2013

Makttvilling

Makttvilling är när motståndare fungerar som en enhet. På så sätt stärker de varandras makt samtidigt som andra grupper förtrycks, trängs undan, underordnas eller osynliggörs. Andra grupper betecknas inte som egna subjekt. De förvägras att ses som egna parter.
Det finns olika tekniker för att skapa makttvillingar:

  1. Båda parter. Genom att prata om "båda parter" när det gäller exempelvis bombningar och ockupation i Palestina osynliggörs tusentals andra parter som skolelever, pensionärer, arbetslösa, fackföreningar, arbetarklass, feminister, socialister (dessa är givetvis inte heller olika parter utan hoptrasslade på olika sätt).
  2. Vända sig mot varandra. När motståndare vänder sig mot varandra skapas en dichotomi. Andra grupper hamnar utanför synfältet och den dichotomiska matrisen.
  3. Pardans. Genom att börja dansa en konflikt-, krigs- eller våldsdans med varandra förvandlas motståndare till ett par. Ett par blir en enhet, en part. Fiender följer varandras danssteg som motdansare, de parerar och dras med. Själva pardansen förtrycker eller tränger undan andra grupper. 
  4. Resonans. Genom upprepade attacker, konfrontationer, gräl eller protester kan motståndare eller våldsgrupper göra varandra starkare. Upprepandet av konfrontationer gör att de hamnar i resonans, vilket innebär att de ömsesidigt förstärker varandra. 1+1=100. Motståndarna blir mäktiga medan andra grupper uppfattas som svaga. Exempelvis kan en opposition eller en protest stärka det den opponerar emot medan den försvagar andra aktionsgrupper som inte använder protest.

Kan någon komma på fler sätt att forma makttvilling? Lägg gärna till dessa i kommentaren!

Per Herngren
2013 06 06, version 0.1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar