01 januari 2012

'Undran' som härskarteknik

Genom att visa osäkerhet, undra över något, och dela med oss av vårt tvivel öppnar vi vanligen upp utrymme för nya tankar och möjligheter. Men undran kan också användas som härskarteknik för att trycka ner, tysta kritik och neutralisera påståenden. Här är några sådana makttekniker som med visst tonfall eller i speciella sammanhang kan förvandlas till angrepp.

 • Elak vänlighet. Passiv aggressiv har de senaste åren blivit ett inneord i intellektuella tv-serier från usa. Det är en form av förtäckta övergrepp. En variant är att extra hjärtligt fråga någon hur hon eller han mår. Eller att med närmast terapeutisk röst undra "hur är det egentligen". Istället för vanlig ytlighet, omtänksamhet eller vänlighet förvandlas den intensiva vänligheten till ett angrepp. Den andre blir osäker och hamnar i underläge.
 • "Jag är inte säker på vad jag anser om det." Skickligt använd kan frasen få den som är engagerad, arg eller kritisk att framstå som tvärsäker, kategorisk, patetisk eller dogmatisk.
 • "Jag undrar hur det är med henne egentligen." Frasen kan referera till underförstådda rykten, och användas för att baktala utan att öppet påstå något. Det kan vara ett sätt att stämpla någon som annorlunda, som ett problem eller som någon som har problem.
 • "Det kan väl inte stämma?" Med viss betoning och visst tonfall påstår man att ryktet antagligen eller möjligen stämmer.
Per Herngren
2012 01 01, version 0.1


Välkommen på konflikthanteringskurs om att ingripa vid "mjuka" härskartekniker!

2 kommentarer:

 1. Jag tror att du har en viktig poäng här, spännande att kartlägga härskarteknikernas gränsland - samt lite kusligt att känna igen sig i beteenden.

  Hur integrerade tänker du att härskartekniker är i vår vardagliga interaktion? Går det att identifiera mer generella måttstockar för när en härskarteknik används? Med risk för att agera djävulens advokat: Är inte maktspel en ofrånkomlig del av mänsklig interaktion?

  SvaraRadera
 2. Tack för din fundering Jonathan!

  Jag skiljer på makttekniker och dominans/härskartekniker. Dominans och härskande ger inte nödvändigtvis makt till den som utövar det. Däremot trycker de ner andra, de underordnar. Det går till och med att hävda att makten ofta minskar med härskartekniker, de förlamar organisationer.

  Makttekniker som ökar och stärker makten, kan inte vara så negativa utan måste vanligtvis vara mer produktiva. De trycker inte ner, snarare sätter de fart. De är kanske karismatiska, de ger ofta belöningar, de skapar lojalitet, de binder ...

  Maktspel och även dominans är som du säger del av mänsklig interaktion, mer eller mindre. Många andra ageranden kan tränga undan dessa, som omsorg, bemäktigande (empowerment), solidaritet, deliberativa samtal, demokrati, inspirera, innovativt samarbete etc.

  Gott nytt år förresten!

  SvaraRadera