23 september 2006

Definitioner på makt

Några begrepp som används i mina texter om makt:

  • Makt är lydnad. Makt är i modern tid mer producerande än förbjudande (Foucault).
  • Tvång är motsatsen till makt. Den som inte lyder kan tvingas med galler eller fysiks styrka. Tvång används alltså när makt saknas.
  • Makthavare är en illusion som döljer att den som lyder producerar makt bara de gånger den lyder. Makten kan inte behållas, bevaras eller innehas. Det som gör att illusionen upprätthålls är att vissa frukter av makt kan behållas, som position eller rikedomar.
  • Härska innebär att trycka ner och krossa motstånd eller avvikelse. Härska används när lydnaden är svag. När makten är stark blir härskartekniker ineffektiva och oekonomiska.
  • Auktoritär personlighet lanserades av Theodor Adorno 1950 som beteckning på en personlighetstyp som tenderar att helt underordna sig och lyda överhet. Tidigare hade dock Abraham Maslow 1943 och Erich Fromm använt begrepp med liknande betydelse

1 kommentar:

  1. Per! Jimpan och jag tycker att det skulle vara kul om du fyller i en "Ideologisk bloggenkät" (se Jimpan's eller min blogg). Handsken är kastad!

    SvaraRadera